Highcon - numera en del av Instalco

Highcon förvärvas av Instalco och stärker deras industrisatsning.

- Genom förvärvet av Highcon fortsätter vi enligt vår strategi att stärka vår industrisatsning och vi ser här stora möjligheter att skapa synergier med våra industribolag. Highcons etablering i norra Sverige passar oss också mycket bra med den industrimarknad som finns där och är planerad de kommande åren, säger Robin Boheman, vd Instalco.