Utbildningar

Utbildningar ställningsbyggnad

Vi erbjuder följande utbildningar:

 • Allmän utbildning: Ställningsbyggnad upp till nio meter
 • Fallskydd grundkurs/räddning

Kontakta vår utbildningshandledare för mer information och anmälan:

Magnus Lundholm
070-666 87 94
magnus@highcon.se


Allmän utbildning ställningsbyggnad

Alla som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning ha fått viss utbildning/information (enligt AFS 2013:4). För intyg krävs godkänt resultat på det kompetensprov som kursen avslutas med. För ställningar med en arbetshöjd 2–9 meter krävs allmän utbildning.

Målgrupp

Den allmänna utbildningen vänder sig till dem som monterar, nedmonterar eller väsentligt förändrar ställning, 2-9 meter. De som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

Kursinnehåll

 • Lag och regelverk
 • Planering
 • Dimensionering
 • Material
 • Utförande
 • Tillsyn
 • Personligt skydd
 • Monteringsanvisning
 • Kunskapsprov

Kursfakta

 • Kurslängd: 1 dag 08.00 – 16.00
 • Förkunskaper: Krav finns på deltagarnas förkunskaper. Deltagarna ska dels ha erfarenhet av ställningsbyggnad, dels ha sakkunskaper. Deltagarna kommer i god tid före kursstart att få fastställd dokumentation som de också ska vara förtrogna med vid kursstarten. Deltagaren måste ha god förståelse för det svenska språket.
 • Utbildningsbevis: Kursdeltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomförd utbildning.
 • Kursavgift: Kontakta Magnus för offert
 • Övrig information: Lunch och fika ingår.

Fallskydd grundkurs / räddning

Fallskyddsutbildning som ger grundläggande kunskaper för att på ett säkert sätt bedriva arbete på hög höjd.

Arbetsgivaren är ansvarig över att arbetstagaren har rätt utbildning på den personliga fallskyddutrustningen. Arbetsgivaren ska ordna med instruktion och övning.

Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning.

Målgrupp

Alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning och som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra ett arbete där det föreligger fallrisk.

Kursinnehåll

 • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande fallrisker.
 • Känna till olika typer av fallskydd.
 • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av.
 • Förstå falldämparens funktion.
 • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning.
 • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning).
 • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning.
 • Kunna genomföra en räddning av en nödställd.

Kursfakta

 • Kurslängd: 1 dag 08.00 – 16.00
 • Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs. Deltagaren måste ha god förståelse för det svenska språket.
 • Utbildningsbevis: Kursdeltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomförd utbildning.
 • Kursavgift: Kontakta Magnus för offert
 • Övrig information: Lunch och fika ingår.