Ställningsmontage Skellefteå Selsfors kraftstation

Ställningsmontage Skellefteå Selsfors kraftstation

På uppdrag av Voulerims måleri monterar Highcon ställning i Selsfors Kraftstation i Skellefteå.

Temporära väggkonsoler användes för att hänga upp denna ställning i ett FW-System.

Allround FW fackverkssystem har utvecklats för att göra Allround-systemet ännu mer mångsidigt och möjliggöra hög bärförmåga och stora spännvidder.

Platschef David Lindgren